Träd

Gräv en grop som är minst dubbelt så djup som krukan och dubbelt så bred. Blanda den uppgrävda jorden hälften/hälften med organiskt material - kompost, barkmull, planteringsjord, etc. Kogödsel läggs ovanpå jorden vid vår och sommarplantering samt sedan gärna påföljande vår. Lägg inte ut någon kogödsel vid höstplantering utan först påföljande vår. 

Uppbindning kan behövas om platsen är blåsig. Bind långt ner på stammen, alternativt fäst rotklumpen på annat vis. Uppbindning görs framför allt för att hålla rotklumpen stilla så att rötterna kan växa ostört utan att ryckas av. Stödet skall sitta kvar tills trädet rotat fast sig 1 eller ev. 2 växtsäsonger. Stammen mår bäst av att svaja - detta främjar rotbildning. 
Alltför fast uppbindning kan resulterar i att trädet 'tror' att det rotat sig färdigt och sedan börjar lägga kraft på krontillväxt vilket ger ett känsligare träd i längden då förhållande rot/krona blir felaktigt. 

Vattna rikligt vid plantering samt hela första säsongen och ev andra om sommaren är mycket torr. Vid höstplantering både vid plantering och under hösten samt efterföljande vår och sommar tills trädet etablerat sig. Vattna ordentligt - minst 20L / gång.  

Buskar

Gräv en grop som är dubbelt så stor som krukan och dubbelt så bred. Blanda den uppgrävda jorden hälften/hälften med organiskt material -  kompost, barkmull, planteringsjord etc. Kogödsel läggs på ovanpå jorden vid vår och sommar plantering samt sedan gärna påföljande vår. Vid höstplantering ej vid plantering utan först påföljande vår.
Vattna ordentligt vid plantering samt hela påföljande säsong, speciellt vid torrt väder. 

Surjordsväxter så som blåbär och rhododendron behöver lägre pH jorden för att kunna tillgodogöra sig alla näringsämnen. Detta åstadkommes genom inblandning av torv, barkmull, sågspån eller rhododendronjord. Platser där jorden inte har ett naturligt lågt pH strävar naturen hela tiden efter att utjämna skillnaderna och höja pH-värdet. Vid odling av surjordsväxter på sådan jord måste man därför varje år tillföra mer torv, löv, rhododendronjord, tallbar, sågspån eller liknande för att motverka den naturliga utjämningen. 

Beskärning
Vårblommande buskar beskärs direkt efter avslutad blomning - vackrast blir underhållsbeskärning där de äldsta grenarna tas bort ända från marken eller så långt ner som möjligt.
Senblommande buskar beskärs bäst på våren när den mesta frostrisken är över - många kan klippas ber ordentligt så som Perovskia (Perovskia spp.) och Fjärilsbuske (Buddleja davidii).
Häckar så som tillexempel Liguster (Ligustrum vulgare) beskärs året efter plantering när man ser att tillväxten tagit fart och sedan i stort sett när som helst. Avenbok (Carpinus betulus) beskärs bäst veckorna runt midsommar. 
Lavendel (Lavandula angustifolia) beskärs på våren när man ser att de nya skotten börjat växa och värsta frostrisken är över, samt på sensommaren precis i slutet av blomningen. 
Tänk också på att häckar är perfekta boplatser för fåglar, så om ni upptäcker ett bo med ungar vänta då tills de är utflugna.