Perenner

Det viktigaste är att välja rätt växtplats. Fundera på läge - sol/skugga, jord - sandigt/mullrikt/fuktigt/torrt, etc. De flesta perenner vill helst växa i sol/halvskugga och ha en lucker, fuktighetshållande, syrerik jord, med hög mullhalt. Oavsett om du har ler- eller sandjord från början kan detta åstadkommas genom att tillföra organiskt material - kompost, barkmull, torv och planteringsjord. En del växter har specialiserat sig på att klara av lägen som avviker från det optimala; skugga, fuktigt, torrt, väldränerat. Välj dessa för de svåra lägena och försök efterlikna deras växplatser i det vilda. En väldränerad jord för stenpartiväxter på lerjord kan tex skapas med grus och stenar eller upphöjda bäddar. Vindskydd och värmande stenar/murar kan skapa bättre mikroklimat för växterna och gör att de etablerar sig fortare. 

Plantering
Oavsett torktålighet senare i livet behöver alla perenner vattnas in väl i början och skyddas från uttorkning hela den första säsongen. Vid plantering kan jorden gärna förbättras med en bra planteringsjord eller kompost. Kogödsel och kompost lägges med fördel ovanpå jorden runt plantorna - gärna varje år.