Bärbuskar

Tänk på att välja rätt växt på rätt plats. De flesta bärbuskarna vill ha en solig placering på mullrik fuktighetshållande jord. Har man sandjord fungerar Havtorn (Hippophae ramnoides) och Goji-bär utmärkt. Har man lerjord och vill odla någon av dessa rekommenderas riktigt soligt läge och god dränering - upphöjda bäddar kan vara ett alternativ. Har man en skuggigare plats klara svarta vinbär av lite mer skugga än andra bär.
Surjordsväxter så som blåbär och lingon behöver ett lägre pH i jorden för att kunna tillgodogöra sig alla näringsämnen. Detta åstadkommes genom inblandning av torv, barkmull, sågspån eller rhododendronjord. Där jorden inte har ett lågt pH naturligt strävar naturen hela tiden efter att utjämnna skillnaderna och höja pH. Vid odling av surjordsväxter på sådan jord måste man därför varje år tillföra mer torv, löv, rhododendronjord, tallbarr, sågspån eller liknande för att motverka den naturliga utjämningen. 

Plantering
Gräv en grop som är minst dubbla krukdjupet och dubbla krukbredden. Blanda den uppgrävda jorden hälften/hälften med organiskt material - kompost, barkmull, planteringsjord etc. Kogödsel läggs ovanpå och kan med fördel läggas på våren även kommande vår. Vattna ordentligt vid plantering samt hela påföljande säsong speciellt vid torrt väder. 

Beskärning
Krusbär, vinbär, blåbär - Underhållsbeskärning - tag bort de äldsta grenarna ända nere vid basen på våren. 

Sommarhallon - ta bort de skott som gett frukt och lämna de nya. Gallra eventuellt de nya skotten samt korta in om det behövs.

Hösthallon - ta bort alla skott jämns med marken antingen höst eller vår. 

Björnbär - ta bort de rankor som gett skörd och lämna de nya. Gallra eventuellt bland de nya rankorna samt korta in om det behövs.