Planterings och Skötselråd

Rätt växt på rätt plats! Jobba med naturen istället för emot. Att inte göra något alls kan lyckas men med långsammare etablering eller rentav misslyckande som resultat. 
Snabb och säker etablering enligt följande:

Alla växter behöver vatten, näring, en lucker syrerik jord och ljus för att etablera sig. Alla växter behöver samma saker för att kunna växa och trivas men i olika grader. Det är tex samma näringsämne som bygger upp både stora tallar och en liten sallad, men i olika koncentrationer. 
Därför behövs ofta bara en sorts näring - som man dooserar olika mycket. 

Det är den befintliga jorden och förutsättningarna på platsen som bestämmer vilka växter som kommer att trivas. Att byta ut all jord mot köpt matjord fungerar mycket sällan tillfredsställande och innebär även stora ingrepp i jordens mikroliv och onödiga transporter. För att nya växter skall trivas kan jorden på platsen dock ofta behöva förbättras. 
Total förändring av förutsättningarna kräver konstant underhållande då naturen hela tiden strävar efter att utjämna skillnader. 

Olika pH i jorden påverkar vad som kan växa där. 
Jorden för nya plantor behöver vara väldränerad och lucker - inga landlevande växter tycker om att stå i vatten. Detta åstadkommes bäst genom att blanda upp den befintliga jorden med organsikt materila - oavsett om din jord är sandig eller lerrik från början. Organiskt material kan vara egen kompost - barkmull - planteringsjord, kogödsel etc. Det organiska materialet matar även jordens viktiga mikroflora som håller den och plantorna friska och sunda på sikt. 
En bra tumregel vid nyplanntering är att alltid gräva ett hål som är dubbelt så brett som krukan är bred och dubbelt som djup som kruka är djup för att sedan återföra den uppgrävda jorden blandad hälften/hälften med organiskt material. Rötterna kan då etablera sig utan alltför stora kraftansträngningar vilket för att plantan etablerar sig fortare. 
'
Ju större växter desto större krav på nogrann skötsel för att etableringen skall lyckas. 
Plantorna från plantskolan är bortskämda med att få vatten och näring precis när de behöver det samt skyddad växtplats. Vänj dem vid flytten och skäm bort dem i början så får du en snabbare etablering och de blir snabbare självgående. 

Vattning är centralt och även växter som senare tåler torka måste under etableringen få tillräckligt med vatten innan rötterna vuxit ut så att de kan försörja sig själva. 

Plantering under vår och höst underlättar skötseln för trädgårdsägaren men kan man bara vattna ordentligt kan plantering under sommaren lyckas precis lika bra.