Brunnera macrophylla 

Kaukasisk förgätmigej

40 cm
Sol till Skugga (ACD)
Blommar April - Maj
Himmelsblå
Förgätmigej är en marktäckande perenn som trivs bäst i ett skuggigare läge. 
Jorden får gärna vara humusrik, näringsrik och fuktighetshållande. 
Blommar tidigt på våren och kan delas när den är etablerad.