Miljöpolicy

Vi odlar våra sommarblommor utan kemiska förkortningsmedel.

Vi odlar våra plantor med minsta möjliga energiåtgång. Plantorna får växa långsamt vid låga temperaturer, när så är möjligt. Vi använder jord från Emmaljunga enligt eget recept (samma som vi säljer i röda säcken) där vi kombinerar naturgödsel med handlesgödel/blåkorn. 

Vi försöker odla så att våra plantor blir starka och motstår angrepp av svampar och insekter m.m. Vid angrepp spinnkvalster, löss eller sorgmyggor använder vi Pyrosol och/eller växtsåpa. Växtsåpa använder vi även mot mjöldagg. Biologisk bekämpning med nematoder, rovkvalster och bakterier förekommer årligen. Eventuella sniglar bekämpar vi med Snigelfritt. Alla medel vi använder är tillåtna för dig i hemträdgård eller på balkong.

Vi odlar våra plantor på ett mycket arbetskrävande sätt. Många omskolningar, omkrukningar, glesningar och förflyttningar till allt svalare växtplats blir det... Vi använder inga kemiska retarderingsmedel (förkortningsmedel) typ Alar eller Ccc vilka annars är vanligt förekommande, främst vid odling av sommarblommor. Odlingen av grönsaker till caféet sker med naturgödsel och utan annan besprutning än med såpvatten. I caféet strävar vi efter att använda så mycket ekologiska varor som möjligt. Överlag är vi mycket noggranna med återvinning av material som används i verksamheten. För mer information om våra odlingsmetoder gå till rubriken Odling.

Kontakt:     Telefon +46 (0)411 12554     Email: info@abergstradgard.com     Adress: Karlshemsvägen 37, 271 98 Ystad