Historia

Åbergs Trädgård grundades 1872 av Anders Åberg som kom från en statarfamilj i grannbyn Stora Herrestad. Trädgården är en av de äldsta i Sverige som drivits i samma familjs regi, på den ursprungliga platsen. På den tiden drev inte trädgårdsmästare sina egna handelsträdgårdar utan arbetade på gods, slott och herrgårdar. Ofta såldes överskottet från odlingen på torget i en närbelägen stad och bidrog på så sätt till försörjningen. Men Anders Åberg drömde om ett liv där han själv planerade arbetet. 

På en sydsluttning mot Öja mosse började han plantera fruktträd. Han byggde först ett enkelt boningshus som sedan byggdes ut till en ståtlig byggnad. Den första i byn med papptak och inte med halmtak som på de andra små husen längs byvägen. Hela trädgården byggdes upp efter klassisk modell i kvarter med fruktträden planterade längs gångar, underplanterade med bärbuskar och ett stort antal rabarbersorter. I varje väderstreck anlade trädgårdsmästaren "lusthus" d.v.s. bersåer av franska syrener och spansk körvel, för att det alltid skulle dofta gott.

Ian hjälper morfar förbereda växthuset för tomatodling. Ian hjälper morfar förbereda växthuset för tomatodling.

Varje kväll gick han en inspektionsrunda i släptåg av sin hund och alla gårdens katter. Med tummarna i västfickan får man förmoda. Troligen var det den första generationen som levt bäst på trädgården. Flera av hans barn spreds runt jorden från Alfred som startade handelsträdgård i Tottenham utanför London, till söner som flyttade till både USA och Nya Zeeland. Det finns otaliga historier som också är trädgårdshistoria. Till dem hoppas vi kunna återkomma i bokform längre fram.

Varje trädgårdsmästare har sedan präglat arbetet på sitt sätt. Anders yngste son Arthur tog över trädgården 1923 och drev den tills hans son Karl Werner tillsammans med sonsonsonen Kjell tog över arbetet. Givetvis har det funnits starka kvinnor i trädgården genom åren som arbetat med grönsaksodling på fälten, fruktodling och med försäljning på torget i Ystad och i plantskolan.

Vi har genom åren försökt behålla så mycket som möjligt av den ursprungliga miljön och det gamla växtmaterialet. Fruktträd som redan var sextio år under andra världskrigets svåra vintrar strök dock med. Ett par sorters päronträd, Worden Sekiel och augustipäron finns trots allt kvar sedan Anders Åberg planterade dem. De gamla engelska parkalmarna vid entrén, de största i Sverige, stod längre än de flesta mot almsplintborrens angrepp. Våren 2008 fick vi slutligen ta hjälp att såga ner dem. Men allt har sin tid - och sedan dess har vi planterat många nya träd.

Idag är Åbergs Trädgård en plantskola där besökare och kunder har möjlighet att vandra runt i den anrika trädgården, låta sig inspireras och uppleva det pågående trädgårdsarbetet. Så här lång tradition berikar och förpliktigar! Vi försöker fortfarande - på ett sätt som många uppfattar som hopplöst omodernt - att odla med siktet inställt på kvalitet och miljö med yrkesheder. Det är inget löst nostalgiskt prat, det kräver kunskap, envishet och hårt arbete. Vill du veta mer om vårt unika sätt att odla? Läs då mer under rubriken Odling.

Kontakt:     Telefon +46 (0)411 12554     Email: info@abergstradgard.com     Adress: Karlshemsvägen 37, 271 98 Ystad